Adatvédelem

Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak,
különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései,
  • Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgál  tatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.
  • Fenntartjuk a jogot, és egyben kötelezettséget, hogy adatvédelmi politikánkat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.
  • Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
  • A weboldal általában a személyes adatok megadás nélkül látogatható, néhány szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, bizonyos személyes adatok (pld. név, e-mail cím) megadása.
  • A weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.(pld. Hírlevélre feliratkozásnál).
  • Az oldal minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.
  • Az oldal a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel az oldalt a személyes adatok átadására.