V. Smart City Meetup - Digitális írástudás, helyzetkép

Debrecenben a digitális írástudás fejlesztése kiemelt eleme a Smart City gondolkodás irányának. Nemzetközi és országos szinten az ehhez szükséges információkat különböző felméréseken egy most induló kiemelt projektből ismerhetjük meg.

Ez a lehetőség biztosítja a Magyar részvételt az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérési programjában (PIAAC) - közölte a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. A „Programme for the International Assessment of Adult Competencies” kezdeményezés négy fő eleme a Műveltség, az Olvasási és Számítási kompetenciák és a Probléma megoldási készség technológiai környezetben.

Azért is kiemelten fontos ezeknek az adatoknak az ismerete, mert harmincnégyből a harmincadik helyen végeztek a magyar diákok az internetes szövegértést mérő teszten a 2012-es PISA-felmérések alapján. A részletes tesztek érdekes eredményekhez vezettek. Azokban az iskolákban ahol az egy tanulóra eső IT eszközök száma a legtöbb volt 2012-ben és a megelőző évtizedben ott romlott a matematikai teljesítmény.

Debrecen Smart City Meetup, 2016.

Általánosságban sem lettek jobbak azoknak a tanulóknak a matematikai, természettudományos készségei és szövegértése sem, akiket infokommunikációs eszközök segítségével tanítottak. De az elvártaknak megfelelően azok a diákok, akik egyáltalán nem, vagy csak ritkán dolgoznak, számítógépen rosszabbul teljesítenek, mint azok, akik időnként használnak számítógépet. Az egyre intenzívebb eszközhasználattal azonban romlik a matematikai képesség és a szövegértés tendenciája is. Az OECD által kezdeményezett, három évente megismételt PISA felmérésen elszomorító eredményként kaptuk meg, hogy Magyarországon a nagyon gyengén teljesítők aránya 28 százalékra emelkedett a korábbi 23 százalékról és 20 százalék a funkcionális analfabéták aránya a diákok között.

Ezeknek a komoly kérdéseknek a tükrében a hatodik Debrecen Smart City Meetup a digitális írástudás A digitális (számítógépes) írástudás tartalmazza azokat a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását, pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverekismeretét, alkalmazását. Ehhez szorosan hozzátartozik még az internet és általában a hálózatok ismerete, és egyre inkább nő a multimédiás alkalmazások jelentősége is. korai fejlesztési lehetőségeiről szólt.

Debrecen Smart City Meetup, 2016. január 27.
Everybody is talking about Smart Cities. But what actually is a Smart City, and how can we create one?

Itt egészen az óvodai és kisiskolás korosztálynak is érdekes összetett programokat ismerhettek meg a résztvevők.

Debrecen Smart City Meetup, 2016.