4 Összes publikáció Digitális írástudás Energetika Közlekedés

Publikációk

Csepinszky András

Intelligens közlekedés .pptx

A prezentáció a „connected assisted driver” témakörét járja körül, ismerteti annak előzményeit, a jelen kihívásait és a jövőbe mutató ipari-technológiai trendeket. Betekintést ad a technológia szabványok idevonatkozó fejlesztésére és az európai politikai illetve jogi szabályozási háttérre is. Az előadás bemutatja az intelligens közlekedési rendszerek összefüggéseit a smart city, "okos városok" koncepcióban azok mindennapi életre gyakorolt hatásait kiemelve.

Pogácsás Csilla

SmartUp Debrecen .pdf

A lakosság gyarapodása a szolgáltatások bővülését és dinamikussá tételét igényli, mind a közigazgatás, mind a szolgáltatások terén. A Smart City mára egyre nagyobb célközönségekhez jut el, fogalma a városok dinamikus fejlődését technikai eszközökkel, az erőforrások innovatív felhasználását, a működési költségek redukálást tartalmazza. Mindezt úgy, hogy ezáltal egy fenntartható fejlődést hoz létre a városokban, miközben jelentős hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és sok szereplő összehangolt tevékenységét eredményezi.

Pálóczi Gábor

Debrecen komplex közlekedésfejlesztésének korszerű lehetőségei .pdf

Az információs technológia eredményei átformálták életvitelünket és társadalmi kapcsolatainkat. Közhelyszerű, hogy az internet és más kommunikációs technikai eszközök készségszintű használata egyre inkább alapkövetelménnyé válik életünkben. Ennek ellenére hazánkban emberek százezrei, sőt milliói tekinthetőek digitális analfabétának.

Magyar Urbanisztikai Társaság

Városi válaszok a globális gazdasági kihívásokra és technológiai trendekre különös tekintettel az intelligens városok modelljére .pdf

A 21. században a világ globális átrendeződésével összefüggésben a városok szerepe és általában a területiség a gazdaságban egyre inkább felértékelődik. Míg a városokkal sokáig elsősorban csak a várostervezők, és területi tervezők, geográfusok és egyes speciális tudományterületek képviselői, mint pl. a városszociológia, városgazdaságtan foglalkoztak, addig mára azt tapasztaljuk, hogy e kérdéskört egyre nagyobb érdeklődés övezi.