Tudásbázis

1 A B C D E F H I O P S Ü
100%RES ~
Vagy 100PRE rövidítések a 100%-ban megújuló energiaforrás alapú energiaellátó rendszerek összefoglaló neve, rövidítése.
Algoritmus ~
Lépések sorozata, amellyel egy feladat kiindulásától a megoldásáig jutunk
Algoritmikus gondolkodás ~
A mindennapi életben, tanulásban, munkában lépten-nyomon algoritmusokat hajtunk végre, algoritmusokat készítünk mások számára, tevékenység sorozatokat, információ-áramlási folyamatokat tervezünk, s ezt a világot csak az értheti igazán, aki tisztában van ezen tevékenységek alapjaival. Több szintje van.
BEI ~
Baseline Emission Inventory, bázisév kibocsátási leltár vagyis az egyes vizsgált beavatkozási területek széndioxid egyenérték kibocsátásainak alapszámai amihez viszonyítani lehet a károsanyag-kibocsátás megtakarításokat. A SEAP dokumentum elengedhetetlen része, kiindulópontja.
Biomassza ~
A biomassza alatt az energetikában az energiatermelésre alkalmas növényzetet értjük.
BioSNG ~
Bio Synthetic Natural Gas, azaz a Bio Szintetikus Földgáz/Metán rövidítése. A szintetikus szó az előállítási folyamatra utal, mely több féle megújuló energia bevonásával történhet.
CNG ~
Compressed Natural Gas, azaz a Komprimált Földgáz/Metán rövidítése. Ez az üzemanyag alkalmas belső égésű motorok meghajtására így újabb felhasználási lehetőséget teremtve a metán vagy BioSNG előtt.
CO2eq ~
Az üvegházhatású gázok szén-dioxidra átszámított egyenértékét jelenti. Leggyakoribb üvegházhatású gázok a szén-dioxid, a metán és a nitrogén-oxid.
Digitális írástudás ~
A digitális (számítógépes) írástudás tartalmazza azokat a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását, pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverekismeretét, alkalmazását. Ehhez szorosan hozzátartozik még az internet és általában a hálózatok ismerete, és egyre inkább nő a multimédiás alkalmazások jelentősége is.
EE ~
Magyarul energiahatékonyság, az adott funkció vagy feladat ellátása a lehető legkevesebb energiával. Például épületeknél a fűtési energiaigény csökkenthető a hőszigetelés fokozásával vagyis javul az energiahtékonyság, vagy a hagyományos izzók helyett azonos megvilágítást adó kompaktfénycsövek alkalmazása szintén energiahatékonyság növelés. Jellemző mértékegységei: kWh/m2*a; GJ/t, kWh/km. Nem azonos az energiatakarékossággal ahol a funkció vagy feladat valamilyen korlátozásáról beszélünk.
EGS ~
Enhanced Geothermal System, azaz továbbfejlesztett geotermikus rendszer. Lényege, hogy termálvíz felhasználás nélkül, a mély kőzetrétegek hőtartalmát hasznosítja, magát a kőzetet felhasználva hőcserélőként.
EV ~
Electric Vehicle, azaz Elektromos Autó/Jármű rövidítése.
Fenntartható Energia Akcióterv ~
A SEAP a Sustainable Energy Action Plan, azaz a Fenntartható Energia Akcióterv / Akcióprogram rövidítése. Település szintű energetikai stratégiát jelent, mely minimum 20%-os 2020-ig elérendő széndioxid megtakarítást tűz ki célul a teljes település (lakosság, középületek, ipar) kibocsátására vonatkozóan.
H2020 ~
A Horizon 2020 az Európai Unió innovációs és kutatás-fejlesztési politikája a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Célja a kontinens globális versenyképességének növelése, melyben kiemelt szerepet kapnak az energetikai szektor különböző innovációs projektjei, többek között smart energy, smart home és smart mobilitytémában.
IPCC ~
Intergovernmental Panel on Climate Change, azaz Kormányközi Éghajlatváltozási Szakértő szervezet
ORC ~
Organic Rankine Cycle, azaz Organikus Rankine Ciklus
Alacsony hőmérsékletű (jellemzően megújuló) hőforrások villamos energia termelésre való hasznosítását teszi lehetővé ez a folyamat.
PV ~
A PV rövidítés a Photovoltaic szóra utal, mely a napenergiát villamos energia termelésre hasznosító berendezések, rendszerek technológiájának összefoglaló neve.
Programozási nyelv ~
A programozási nyelv a számítástechnikában használt olyan, az ember által olvasható és értelmezhető utasítások sorozata, amivel közvetlenül, vagy közvetve (például: gépi kódra fordítás után) közölhetjük a számítógéppel egy adott feladat elvégzésének módját.
SEAP ~
A SEAP a Sustainable Energy Action Plan, azaz a Fenntartható Energia Akcióprogram rövidítése. Település szintű energetikai stratégiát jelent, mely minimum 20%-os 2020-ig elérendő széndioxid megtakarítást tűz ki célul a teljes település (lakosság, középületek, ipar) kibocsátására vonatkozóan.
Smart City ~
A smart city – okos város a fenntarthatóság és jólét minden területére kiterjedően, korszerű technológiát alkalmazva fejlesztett települések megnevezése.
Smart Energy ~
A megújuló energiaforrások összehangolása a fosszilis energiatermelőkhöz képest kihívást jelent, mivel függnek egy általunk nem befolyásolható tényezőtől, a meteorológiától. Ezek összehangolása összetett energiamenedzsmentet igényel, az így kezelt megújuló energiát nevezzük smart energy-nek, azaz okos energiának.
Smart Home ~
Az okos városi energiaellátás (Smart City) energetikai láncszeme. Alapvetően az otthoni energiafogyasztók, -termelők és -tárolók okos összehangolását alkalmazó épületeket nevezzük így.
Smart Mobility ~
Az okos városi energiaellátó rendszerbe illeszkedő közlekedési módok összefoglaló neve, melyek jelentősége a fenntartható energiaellátásban megkérdőjelezhetetlen.
ÜHG ~
Üvegház Hatású Gáz, olyan gázok amelyek a földi üvegházhatásnak nevezett jelenség felerősödést okozzák, leggyakrabban a széndioxidot értik alatta de ide tartozik a metán (CH4), nitrogén-oxid (NOx), dinitrogén-oxid (N2O) is valamint egyéb anyagok is. A kéndioxid (SO2) viszont nem!